Bez kategorii

Rodzaje rur stalowych

Rury stalowe są wykorzystywane w różnych instalacjach, stanowią także ważny element funkcjonowania wielu zakładów produkcyjnych. Stal jest materiałem trwałym, dzięki temu rury są wytrzymałe i odporne na zmiany kształtu oraz na przeciekanie. Biorąc pod uwagę technologie wytwarzanie rur stalowych, możemy podzielić je na dwie grupy – bez szwu oraz rury ze szwem. 

Rury stanowią element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym, najczęściej w kształcie pierścienia. Są one stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako element do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, a także jako część konstrukcji budowlanych. Rury mogą być wykonane ze stali, żeliwa, metali kolorowych, betonu, żelbetonu i tworzyw sztucznych. Często są wykorzystywane jako osłona do prowadzenia przewodów elektrycznych.

Sposób budowy rur zależy przede wszystkim od ich wymagań eksploatacyjnych. Najprostsza technika wykonania rury sprowadza się do zwinięcia prostokątnego arkusza blachy i połączenia go szwem (spoiną) w punkcie styku wzdłuż długości rury. Inna metoda polega na wyciąganiu „na gorąco” rury z surowca wyjściowego od razu w wymaganym kształcie. 

Rury stalowe ze szwem

Rury stalowe ze szwem powstają w wyniku procesu zgrzewania. W technologii tej taśmy i arkusze blach poddawane są kształtowaniu, a następnie są zgrzewane przez spawanie. Największą zaletą takich rur stalowych jest to, że można je wytworzyć o dowolnie wybranej średnicy. Dodatkowo zapewniają wysoką wytrzymałość oraz odporność na skrajne temperatury. Rury stalowe ze szwem są również odporne na działanie czynników chemicznych.

W tej kategorii rur można wyróżnić produkty zgrzewane oraz spawane. Rury zgrzewane produkowane są elektrycznie oporowo lub indukcyjnie, natomiast spawane są wytwarzane za pomocą łuku elektrycznego w osłonie wodoru lub argonu. Dodatkowo rury te są także klasyfikowane ze względu na rodzaj szwu – mogą być ze szwem wzdłużnym lub spiralnym. 

Rury stalowe bezszwowe

Rury stalowe bezszwowe nie posiadają zgrzewu. Są one bardzo wytrzymałe na niskie i wysokie temperatury oraz działanie substancji chemicznych. Jednak główną cechą charakterystyczną takich rur jest mniejsze ryzyko przepuszczanie substancji i przecieków, dzięki temu są one częściej stosowane w rurociągach oraz gazociągach. Rury bezszwowe dzielimy na gorącowalcowane oraz ciągnione na zimno lub gorąco. Rury bezszwowe są najczęściej produkowane do średnicy 508 mm. 

Rury ocynkowane

Rury ocynkowane to rury stalowe zabezpieczone w procesie galwanizacji warstwą cynku. Ten rodzaj rur charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na czynniki zewnętrzne. Dzięki temu są one stosowane w miejscach, gdzie niezbędna jest odporność na korozję. Rury ocynkowane stosuje się w konstrukcjach znajdujących się na świeżym powietrzu. 

Rury stalowe różnią się od siebie wieloma cechami, wielkością średnicy lub przeznaczeniem, a także materiałem, z jakiego są wykonane. Mogą również różnić się metodą produkcji. To pozwala stworzyć rury o parametrach odpowiadających potrzebom różnych zastosowań.