MŁODE FORUM PRAWA
MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

BLOCKCHAIN · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · RODO, E-PRIVACY · SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ POJAZDY AUTONOMICZNE

8 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet opolski

O MŁODYM FPME

W 2015 roku kapituła FPME zgodziła się na zorganizowanie wydarzenia poprzedzającego 2 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, którego celem miała być aktywizacja doktorantów i studentów zajmujących się nowym technologiami i prawem oraz ich przedstawienie się szerokiemu gronu naukowców. 5 maja 2016 roku ruszyło Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Wydarzenie pod hasłem: Europa Cyfrowa okazało się ogromnym sukcesem. Zaprezentowała się znacząca ilość prelegentów, a kolejne lata powodowały tylko wzrost zainteresowania tego typu konferencją. Teraz po 3 latach wydarzenie to ponownie odbędzie się w Opolu. W 2016 roku było szczególne, bo uświetniło 10-lecie WPiA Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku znowu mamy powód do świętowania – na Uniwersytecie Opolskim otwarto Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii, którego członkowie wydali dwie publikacje związane z kryptowalutami i technologią Blockchain. To kolejny wielki sukces Wydziału Prawa i Administracji UO, który otwiera kolejną emocjonującą debatę naukową na temat nowych technologii.

 

Kolejne Młode fpmE będzie wydarzeniem skupiającym najlepsze prace studentów i doktorantów zajmujących się tematyką blockchain, cyberbezpieczeństwa, rodo, e-privacy, sztuczną inteligencją oraz pojazdami autonomicznymi.

 

Z uwagi na jakość i poziom prezentowanych wystąpień rekrutacja odbywa się w systemie konkursowym, który jest pierwszym etapem wyboru prelegentów Młodego FPME. Wyboru dokonuje Kapituła Programowa w składzie: prof. dr hab. J. Gołaczyński, prof. USz dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof. UO dr hab. D. Szostek, Prof. UKSW dr hab. G. Szpor, prof. UKSW dr hab. M. Świerczyński, prof. AFM dr hab. M. Załucki, prezes K. Pietraszkiewicz (ZBP), prof. UO dr hab. P. Stec, M. Jaworski (Microsoft), S. Cieśliński (PIIT).

 

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów jak i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

FPME gościło już m.in: Elżbietę Bieńkowską (UE), Wojciecha Wiewiórowskiego (UE), Tomasza Grzegorego (Google),  Kamila Pluskwę-Dąbrowskiego (Konfederacja Konsumentów)

Spotkanie jest kopalnią wiedzy dla obecnych studentów prawa oraz możliwością zapoznania się z opiniami zaproszonych przez nas ekspertów reprezentujących Komisję Europejską, kancelarie prawne, świat nauki oraz branże technologiczne.

 

5. FPME Opole 2019 będzie wydarzeniem w pełni multimedialnym - transmitowanym online do studentów uniwersytetów, Radców Prawnych, Kancelarii Adwokackich oraz do wskazanych podmiotów partnerów.

 

Program

8 kwiecień 2019

Sesja plakatowa

8.00–9.00 – Rejestracja uczestników

9.00 – Uroczyste otwarcie Młodego Forum Prawa Mediów Elektronicznych

 

Sesja I: ePrivacy, RODO, cyberbezpieczeństwo I

9.20–10.50 – mgr, L.L.M. M. Brewczyńska (Tilburg University): Ile z przejrzystością mają wspólnego raporty przejrzystości, czyli czy to droga do realizacji jednej z fundamentalnych zasad ochrony danych osobowych?

mgr S. Kowalski (ALK): Podstawy prawne personalizacji treści w e-marketing

mgr P. Ziembicka (UKSW): Dlaczego dzięki RODO Facebook wie o nas wszystko? Przekleństwo zaufanych partnerów, czyli kilka uwag na temat przekazywania danych osobowych użytkowników popularnych aplikacji

mgr P. Szorc (UwB/Maruta Wachta): Wpływ przepisów o ochronie danych osobowych na projektowanie sztucznej inteligencji w kontekście zapobiegania dyskryminacji

mgr P. Domagała (UKSW/Jamano Sp. z o.o.): Kodeks postępowania RODO dla małych podmiotów medycznych

mgr S. Muszer (UO): Wpływ rozporządzenia ePrivacy na Internet Rzeczy

 

10.50–11.05 – Przerwa kawowa

 

Sesja II: ePrivacy, RODO, cyberbezpieczeństwo II

11.05-12.20 – mgr D. Klimas (UWr): Łańcuch bloków i prywatność w kontekście RODO

mgr N. Kalinowska, mgr K. Morawska (UKSW): Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia przez urządzenia ubieralne w świetle RODO

K. Oleksińska (UW): Profilowane a sztuczna inteligencja w kontekście prawa do prywatności

F. Wiaderek (UW): Algorytmiczne podejmowanie decyzji a art. 101 TfUE

K. Loose  (UO): Etyka algorytmów, dyskryminacja XXI wieku

DYSKUSJA prow. Tomasz Soczynski (UG, UODO)

 

12.20-12.35 – Lunch

 

Sesja III: BLOCKCHAIN - wprowadzenie Stanisław Wołoch (quark)

12.35-13.55 – mgr P. Janiec (UWr): Wirtualna waluta czy nie? Czyli – problemy definicyjne walut wirtualnych – zagadnienia wybrane w ujęciu komparatystycznym

mgr J. Baranowski (USz): Bitcoin jako alternatywna forma wynagrodzenia w sporcie

mgr D. Wyrzykowski (UW): Technologia blockchain a arbitraż

mgr adw. A. Cichocki  (ORA Warszawa): Smart contract jako stosunek umowny, a cyberbezpieczeństwo obrotu prawnego

mgr R. Skibicki (UWr): Jak blokchain może zrewolucjonizować prawo autorskie? Wnioski za, a nawet przeciw

mgr inż. R. Prabucki (UO): Dane w Inteligentnym Mieście – czy technologia blockchain jest im potrzebna? Szkic futurologiczno-prawny.

 

13.55-14.05 – Przerwa kawowa

 

Sesja IV: Sztuczna Inteligencja

14.05-15.25 – mgr K. Ziółkowska (UW): Uwarunkowania dla rozwoju etycznej sztucznej inteligencji - wnioski z projektu wytycznych Komisji Europejskiej z 18 grudnia 2018 r.

K. Konopka (UwB): Wojny maszyn - podmiotowość i odpowiedzialność sztucznej inteligencji w prawie polskim

W. Brydak (UWr): Rembrandt Ex Machina. Prawo autorskie a "twórczość sztucznej inteligencji"

M. Kozłowska (UW): Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Sztuczną Inteligencję de lege lata i de lege ferenda

A. Krześniak (UKSW): Osobiste prawa autorskie w systemie brytyjskim i polskim na przykładzie utworów stworzonych komputerowo (computer-generated works)

M. Piśko (UW): Wpływ sztucznej inteligencji i machine learning na rozwój prawa patentowego w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego

M. Kręczkowska (UG): Sięgając myślą w przyszłość- prawnoautorska ochrona wytworów sztucznej inteligencji

 

15.25-15.35 – Przerwa kawowa

 

Sesja V: Pojazdy autonomiczne i bezzałogowe

15.35-15.55 – mgr T. Gajda (UWr): Kierunek: racjonalizacja? Słów kilka o zmianie przepisów krajowych dotyczących zasad poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi, w świetle Rozporządzenia bazowego z dnia 4 lipca 2018 r. i rozporządzeń zawierających przepisy wykonawcze.

mgr M. Domagała (UO): Prawo właściwe dla transgranicznych wypadków drogowych pojazdów autonomicznych

 

16.00 –  Zakończenie konferencji. Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prelekcje i postery - wręczenie nagród

19.00 – Spotkanie Integracyjne

 1. P. Skorupa, K. Nowakowska (UO): Cyberbezpieczeństwo
 2. J. Nakonieczna (ASW): Prawo dronów
 3. K. Szczygioł (UO): Wizerunek i jego prawna ochrona w świetle prawa autorskiego i regulacji RODO
 4. O. Głowacka (UO): Platooning – wynalazek przyszłości czy zagrożenie?
 5. A. Panek (UO): Prawa pacjenta i ochrona danych medycznych w obliczu informatyzacji ich przetwarzania
 6. A. Krawczyk (UO): Sztuczna inteligencja a prawa autorskie
 7. A. Gosławska (UO): Użycie cudzej karty zbliżeniowej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 8. U. Matuszek (UO): Cyberterroryzm - nowy żywioł na horyzoncie
 9. U. Matuszek (UO): Z kierowcą czy bez - pojazdy autonomiczne
 10. M. Kaczmarek, A. Krawczyk (UO): Regulacje prawne dotyczące cyberprzemocy
 11. P. Misiak (UO): Rozwój samochodów autonomicznych. Zagrożenie dla rodzimego rynku świadczenia usług transportu osobowego czy nieuchronna przyszłość?
 12. J. Iwańska (UO): Phishing. Nie daj się złowić w cyberprzestrzeni.
 13. P. Król (UO): E-recepty, e-skierowanie oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKD) – rewolucja systemu służby zdrowia, a ochrona danych osobowych.
 14. L. Przydróżna (UWr): Od szacowania ryzyka do oceny skutków dla ochrony danych w świetle przepisów RODO
 15. P. Niedziela (UWr): Ograniczenie przedsiębiorstwu dostępu do rynku – możliwe pokłosie afery Huawei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy lub producenci zastrzegają sobie prawo zmian

Partnerzy

Patroni

Organizacja

Galeria

Kontakt

Producent

Telefon

Mail

VELS Sp. z o. o. - MWN Wykładnia

+48 501 645 655, +48 608 521 378

kamil.ligienza@wykladnia.pl, radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

 

Wydział Prawa i Administracji UO

Mail

Katowicka 87a, 45-060 Opole

rprabucki@wykladnia.pl

5 Forum Prawa Mediów Elektronicznych 2019 Opole

© Copyrights VELS Sp. z o. o.

Sesja III: B -


 • 

 • 