5. JUBILEUSZOWE FORUM PRAWA MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

BLOCKCHAIN · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · RODO, E-PRIVACY · SZTUCZNA INTELIGENCJA ORAZ POJAZDY AUTONOMICZNE

Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej publikacji obejmującej dwa dni wydarzenia.

9 -10 kwietnia 2019 r.

Uniwersytet opolski

O WYDARZENIU

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jednym z celów wydarzenia jest integracja tych dwóch obszarów. Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku, a jej tematem były "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych". Uczestnicy drugiej edycji, zorganizowanej w Opolu w 2016, pt. "Europa Cyfrowa", omawiali problematykę związaną z: rozporządzeniem eIDAS, informatyzacją postępowania egzekucyjnego, ochroną danych w UE, prawem e-commerce oraz prawem własności intelektualnej w świecie cyfrowym. Trzecia odsłona Forum odbyła się w Szczecinie w 2017 roku i obejmowała m.in. zagadnienia: e-konsumenta, e-zdrowia, e-wymiaru sprawiedliwości, oraz e-usług publicznych. Ostatnie FPME 2018, które z powrotem zawitało do Wrocławia, poruszyło szeroko kwestie dotyczące RODO. Począwszy od pierwszej edycji Forum Prawa Mediów Elektronicznych, uczestniczyło w nim w sumie ponad 2 tys. osób, a drugie tyle obejrzało wydarzenia konferencyjne on-line. Materiały książkowe i multimedialne dotyczące FPME cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, jako doskonałe źródło wiedzy o różnorodnych zagadnieniach na styku prawa i nowoczesnych technologii. To wszystko powoduje, że Forum Prawa Mediów Elektronicznych po 5 latach organizacji możemy nazwać najważniejszym wydarzeniem tego typu w kraju. W tym roku współpracujemy n.im. z Miastem Opole, Samsungiem, CH Beck, PIIT czy Izbą E-Commerce. Serdecznie również dziękujemy firmie Orange za wsparcie wydarzenia.

 

Czołowe postacie świata nauki i biznesu

Źródło wiedzy dla studentów jak i praktyków tematu

Wydarzenie multimedialne

FPME gościło już m.in: Elżbietę Bieńkowską (UE), Wojciecha Wiewiórowskiego (UE), Tomasza Grzegorego (Google), Kamila Pluskwę-Dąbrowskiego (Konfederacja Konsumentów)

Spotkanie jest kopalnią wiedzy dla obecnych studentów prawa oraz możliwością zapoznania się z opiniami zaproszonych przez nas ekspertów reprezentujących Komisję Europejską, kancelarie prawne, świat nauki oraz branże technologiczne.

 

5. FPME Opole 2019 będzie wydarzeniem w pełni multimedialnym - transmitowanym online do studentów uniwersytetów, Radców Prawnych, Kancelarii Adwokackich oraz do wskazanych podmiotów partnerów.

 

Na kolejne 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych zapraszamy do Szczecina

Partnerzy

Współorganizatorzy

Tematyka

 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 

ASPEKTY PRAWNE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI,

PROBLEMY PRAWNE WYKORZYSTYWANIA

POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH

RODO oraz e-PRIVACY

Streaming

Wszyscy adwokaci, radcowie prawni, komornicy oraz studenci którzy nie będą mogli pojawić się na miejscu, będą mieli możliwość obejrzenia on-line, na „żywo” w dniach 9-10 kwietnia. Nagranie pokonferencyjne zostanie umieszczone odpowiednio na stronach internetowych NRA, KRRP oraz KRK jako materiały  szkoleniowe oraz na stronach Multimedialnego Wydawnictwa Naukowego Wykładia.pl.

5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych będzie transmitowane bezpośrednio na wydziały prawa następujących uczelni: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet w Białymstoku, Krakowska Akademia Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski.

Jeżeli Państwa Wydział chciałby się dołączyć do bezpłatnej transmisji – prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków technicznych oraz materiałów informacyjnych

Program

9 kwietnia 2019

10 kwietnia 2019

9.00 – Uroczyste otwarcie 5 Forum Prawa Mediów Elektronicznych

Rektor UO JM prof. dr hab. Marek Masnyk, Dziekan WPIA prof. UO dr hab. Piotr Stec, Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, Dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski, Prezes KRK Rafał Fronczek, Prezes KIRP Maciej Bobrowicz, Wiceprezes UOKIK Dorota Karczewska, prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. USz dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek,

9.20 – prof. dr hab. F. Zoll (UJ): O projekcie dyrektywy o dostarczaniu treści cyfrowych - czy klasycznym podejściem można uchwycić problemy nowych technologii

D. Karczewska (UOKiK): Telemarketing z perspektywy UOKiK

 

10.20–10.35 – Przerwa kawowa

 

Sesja I: Prawo a sztuczna inteligencja (moderatorzy: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek)

10.35-11.15 – prof. dr hab. J. Gołaczyński, mgr. M. Dmitriuk (UWr): Elektroniczny sąd a sztuczna inteligencja w prawie polskim

prof. KAAFM dr hab. M. Załucki (KAAFM): Wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozstrzygania spraw spadkowych

dr M. Uliasz (SR Lublin-Zachód): Sztuczna inteligencja - osoba sztuczna

dr G. Bar (Kancelaria Szostek-Bar i Partnerzy): Podmiot albo przedmiot. Czy androidy marzą o byciu niewolnikiem?

 

11.15 – Dyskusja

11.35-11.50 – Przerwa kawowa

 

11.50-13.00 – dr K. Ziemianin (US): Podmiotowość cywilnoprawna i procesowa sztucznej inteligencji – przyszłość czy utopia?

prof. USz dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska (USz): Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwiązywaniu sporów cywilnych

dr Z. Okoń (UO): Prawo autorskie – czy zapewnia odpowiednią infrastrukturę prawną dla rozwoju sztucznej inteligencji?

dr B. Kaczmarek-Templin (Politechnika Wrocławska): Deepfake i jego walor dowodowy w procesach cywilnych

dr T. Białek (ZBP): Blockchain i AI w sektorze bankowym

dr K. Szpyt (KAAFM): Sztuczna inteligencja i nowe technologie (nie zawsze) w służbie ludzkości, czyli cywilnoprawna problematyka rozwoju i popularyzacji zjawiska “deepfake”

dr A. Bieliński (UwB): Potencjalne obszary zastosowania sztucznej inteligencji w postępowaniu cywilnym – czy obecnie ma to rację bytu i czy jesteśmy na takie rozwiązania gotowi

 

13.00 – Dyskusja

13.25-14.10 – Lunch

 

Sesja II: Blockchain oraz pojazdy autonomiczne (moderator: dr T Białek)

14.10-15.30 – dr W. Wiewiórowski (zastępca EIOD): Konosament a blockchain. Możliwości wykorzystania technologii rozproszonego rejestru dla celów ‘elektronicznego indosu’ przy przenoszeniu praw z papierów wartościowych na zlecenie

prof. UO dr hab. D. Szostek (UO): Algorytmy AI, smart contract, blockchain - samoregulacja, czy kontrola uprzednia?

prof. UMK dr hab. K. Zacharzewski (UMK): Przegląd i analiza zdarzeń bezprawnych związanych z obrotem walutami cyfrowymi w praktyce prawniczej

prof. UMCS dr hab. G. Kozieł (UMCS): Wybrane obszary wykorzystania blockchain w spółkach handlowych

dr Ł. Gożdziaszek (UWr): Zasady wyboru i wdrażania aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych (ITS)

dr Z. Woźniak (UZ): Odpowiedzialność deliktowa za szkody powstałe w związku z ruchem autonomicznego środka komunikacji.

dr B. Balza (KAAFM): Stopień gotowości technologii umożliwiającej samodzielną jazdę, a odpowiedzialność karna w przypadku wypadku drogowego

 

15.30 – Dyskusja

 

 

 

Sesja III: Cyberbezpieczeństwo, e-Administracja (moderatorzy: prof. USz dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska, prof. UO dr hab. P. Stec)

9.00 – T. Grzegory (Google): AI governance - filary odpowiedzialnego rozwoju sztucznej inteligencji

T. Chomicki (Samsung): Czy możemy się czuć cyberbezpieczni w dzisiejszych czasach?

 

10.00-11.10 – dr M. Czerniawski (Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE): Europejskie ramy certyfikacji w obszarze cyberbezpieczeństwa

prof. UwB dr hab. W. Filipkowski (UwB): Cyber Threat Intelligence - analiza wybranych aspektów prawnych

dr K. Czaplicki, prof. UKSW dr hab. G. Szpor (UKSW): System cyberbezpieczeństwa w e-administracji

dr M. Kawecki (Politechnika Warszawska): Innowacje w polskich miastach - bariery prawne i organizacyjne

dr G. Sibiga (PAN): Automatyzacja czynności w administracji publicznej - stan obecny i perspektywy rozwoju

dr M. Rojszczak (UW): Cyberbezpieczeństwo 2.0: sztuczna inteligencja a globalny ład w cyberprzestrzeni

 

11.10 – Dyskusja

11.30–11.45 – Przerwa kawowa

 

11.45-13.15 – A. Ruciński (Asseco): Biometria podpisu - bezpieczeństwo techniczno-prawne, a ugruntowana zaściankowość mentalna

prof. UKSW dr hab. M. Świerczyński, mgr B. Oręziak (UKSW): Wytyczne Rady Europy w sprawie dowodów elektronicznych

prof. ALK dr hab. P. Polański (ALK): Nowe i stare wyzwania dotyczące zwalczanie bezprawnych treści w Internecie

dr hab. prof. INP PAN P. Podrecki (PAN): Czy są potrzebne nowe sposoby ochrony technologii?

dr S. Kotecka (UWr): Automatyzacja procesów w postępowaniu rejestrowym

 

13.15 – Dyskusja

13.30 – Lunch

 

Sesja IV: Dane osobowe, ePrivacy (moderator: dr G. Bar)

14.00-15.45 – dr A. Kościółek (UR): Sztuczna inteligencja w postępowaniu sądowym – wizja przyszłości

mgr R. Bieda (Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii WPIA UO): Dane jako paliwo dla AI. Czy prawo sui generis chroni zbiory generowane przez urządzenia IOT?

dr P. Litwiński (Kancelaria Barta Litwiński): (prawie) Rok z RODO – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

prof. UŁ dr hab. M. Namysłowska, dr D. Lubasz (UŁ): AI a RODO

X. Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna): AI i prywatność – bariery prawne

dr A. Klich (USz): Kodeks postępowania jako próba standaryzacji ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia

prof. dr hab. J. Mazurkiewicz (UZ): Przed minutą niczym Bóg. Teraz śmieć. RODO wobec ochrony danych osobowych zmarłych

dr J. Studzińska (ALK): Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia danych osobowych

mgr D. Klimas (UWr): Ochrona prywatności w ramach Software as a Service

 

15.45 – Dyskusja

16.15 – Zakończenie konferencji

 

 

 

Organizatorzy lub producenci zastrzegają sobie prawo zmian

Galeria

Kontakt

Producent

Telefon

Mail

VELS Sp. z o. o. - MWN Wykładnia

+48 501 645 655,

+48 608 521 378

kamil.ligienza@wykladnia.pl, radoslaw.aksamit@wykladnia.pl

 

Wydział Prawa i Administracji UO

Katowicka 87a, 45-060 Opole

rprabucki@wykladnia.pl

/wykladniapl

Mail

Facebook

5 Forum Prawa Mediów Elektronicznych 2019 Opole

© Copyrights VELS Sp. z o. o.

DNI
GODZINY
MINUTY
SEKUNDY
 
 
   
   

  • 
   

  • 
   